رویاپردازی در بیداری

ما به داشتن ایده‌آل‌هایی برای پیشرفت نیاز داریم و چیزی که روتگر برگمن در کتاب آرمانشهری برای واقع‌گراها به ما می‌دهد نمونه‌هایی از این ایده‌آل‌هاست. خلاصه کتاب آرمانشهری برای واقع‌گراها را در اپیزود ۲۰ پادکست خلاصه کتاب بی‌پلاس بشنوید. نویسنده: عباس سیدین آقای روتگر برگمن، نویسنده‌ی کتاب آرمانشهری برای واقع گراها، در آغاز کتابش از … ادامه خواندن رویاپردازی در بیداری