چرا قانون ده هزار ساعت مالکوم گلدول همیشه کار نمی‌کند؟

مالکوم گلدول در کتاب استثنایی‌ها به تحقیقی اشاره می‌کند که در سال 1990 توسط اندرس اریکسون درباره‌ی نقش استعداد و تمرین در آکادمی عالی موسیقی برلین انجام شده بود. آنچه که گلدول در مورد این تحقیق می‌گوید در نهایت به اینجا می‌رسد که “ده هزار ساعت تمرین برای کسب مهارت لازم برای حرفه‌ای شدن در … ادامه خواندن چرا قانون ده هزار ساعت مالکوم گلدول همیشه کار نمی‌کند؟