صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد

خلاصه کتاب صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد کتاب صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد با جزئیات به بررسی فروپاشی امپراطوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول می‌پردازه و تاثیری که این فروپاشی بر وضعیت خاورمیانه امروزی گذاشته. جنگ جهانی اول که بهش می‌گفتن جنگ بزرگ قرار بود جنگی باشه که … ادامه خواندن صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد