حقایق نهان، دروغ‌های عیان

خلاصه کتاب حقایق نهان، دروغ‌های عیان  Private Truths, Public Lies رفتارهای سیاسی و اجتماعی ما پیش‌بینی پذیر هستند؟ پاسخ تیمور کوران نویسنده‌ کتاب حقایق نهان، دروغ‌های عیان به این سوال منفیه. کوران معتقده هر کدوم از ما در بیان هر ترجیح یا موضعی که به صورت علنی اظهار میکنیم، دنبال سه منفعت یا فایده اصلی … ادامه خواندن حقایق نهان، دروغ‌های عیان