مقبره‌ لنین: آخرین روزهای امپراتوری شوروی

خلاصه‌ کتاب مقبره لنین: آخرین روزهای امپراتور شوروی (Lenin’s tomb) کتاب “مقبره‌ لنین: آخرین روزهای امپراتور شوروی” داستان تغییری است که در قلب و ذهن آدم‌های ساکن اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد، تغییرهای بزرگی که نتیجه تغییرهای کوچکتر بودند. تغییری که به پایان جنگ سرد منجر شد. روایت کتاب تصویر انسانی‌تری از تاریخ تحولات سیاسی … ادامه خواندن مقبره‌ لنین: آخرین روزهای امپراتوری شوروی