نانکینگ

خلاصه کتاب نانکینگ (The Rape of Nanking) اغلب چیزهایی که درباره‌ی جنگ جهانی دوم شنیده‌ایم مربوط به جبهه‌های اروپایی جنگ است و بعد هم بمب‌های اتم آمریکایی که روی ژاپن انداختند. اما درباره‌ی بخش آسیایی ماجرا کمتر شنیده‌ایم و گفته‌ایم. کتاب نانکینگ که در اپیزود ۵۲ پادکست بی‌پلاس معرفی می‌کنیم به بخش کوتاه و تقریباً … ادامه خواندن نانکینگ