gqta0xpjmis hd

تاریخ چین: قرن تحقیر و جنگ‌های تریاک

جنگ سر مواد مخدر همیشه کار کارتل‌هاست؟ نه گاهی پای کشورهای بزرگ و قدرتمند هم وسطه: چین و بریتانیا

برای چین قرن نوزده میلادی قرن تحقیره؟ یکی از مهمترین اتفاقاتش دو تا جنگ بزرگ بود به نام جنگهای تریاک بین چین و بریتانیا که در هر دو چین شکست خورد. این ویدئو داستان جنگ تریاکه.