ما خلاصه‌ی کتاب تعریف می‌کنیم.

اپیزودهای بعدی

فصل اول بی‌پلاس در آذر ۹۷ تمام شد. فصل دوم پادکست سال ۹۸ منتشر می‌شود.