ما خلاصه‌ی کتاب تعریف می‌کنیم.

اپیزودهای بعدی

این اپیزودها در آینده منتشر خواهند شد

 1. نقطه‌ی عطف

  ملکوم گلدول ۷ شهریور ۱۳۹۷

 2. صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد

  دیوید فرامکین ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

 3. تمرکز

  دنیل گلمن ۴ مهر ۱۳۹۷

 4. در یک چشم به هم زدن

  ملکوم گلدول ۱۸ مهر ۱۳۹۷