ما خلاصه‌ی کتاب تعریف می‌کنیم.

اپیزودهای بعدی

این اپیزودها در آینده منتشر خواهند شد

  1. اثر هاله‌ای

    فیل رزنویگ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

  2. جاده‌ای به شخصیت

    دیوید بروکس ۱۴ آذر ۱۳۹۷