پادکست فارسی بی‌پلاس

ما خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم

ما دنبال بیشتر یاد گرفتنیم. در پادکست بی‌پلاس از کتابهای غیرداستانی‌ای که می‌خونیم حرف می‌زنیم و از ایده‌ و حرف‌های اصلی نویسنده می‌گیم و کسانی رو که کنجکاو می‌شن دعوت می‌کنیم به خوندن کتاب و بیشتر یاد گرفتن.

از کجا بخریم؟ کتاب‌های بی‌پلاس
پشتیبانی از بی‌پلاس

جدیدترین ویدئوی بی‌پلاس همه ویدئوها

از کجا بشنویم؟