ما خلاصه‌ی کتاب تعریف می‌کنیم.

اپیزودهای بعدی

این اپیزودها در آینده منتشر خواهند شد

  1. تمرکز

    دنیل گلمن ۴ مهر ۱۳۹۷

  2. در یک چشم به هم زدن

    ملکوم گلدول ۱۸ مهر ۱۳۹۷