پشتیبانی از پادکست بی‌پلاس

شما می‌تونید پشتیبان پادکست بی‌پلاس بشید و با حمایت مالی‌ کمک کنید ما بیشتر و بهتر پادکست درست کنیم، خلاصه کتاب تعریف کنیم و بتونیم همیشه پادکست‌ رو رایگان منتشر‌ کنیم. لطفاً توجه کنید که پادکست بی‌پلاس رایگانه و شنیدنش از نظر قانونی و اخلاقی مشروط به پرداخت هزینه نیست. این بخش سایت فقط برای کسانیه که دوست دارند پشتیبان پادکست باشن.

پشتیبانی ریالی از بی‌پلاس

پشتیبانی ریالی