پشتیبانی از بی‌پلاس

مشاهده سوابق پرداخت

شما می‌توانید پشتیبان پادکست بشوید و با حمایت مالی‌تان کمک کنید ما بیشتر و بهتر پادکست درست کنیم و بتوانیم همیشه پادکست‌ها را رایگان منتشر‌ کنیم.
ما برای هر فصل یک هزینه‌ی پشتیبانی مشخص کرده‌ایم. شما می‌توانید با پرداخت سه هزار تومن یا یک دلار برای هر اپیزود پشتیبان بی‌پلاس شوید. لطفاً توجه کنید که پادکست بی‌پلاس رایگان است و شنیدن آن از نظر قانونی و اخلاقی مشروط به پرداخت هزینه نیست.

این بخش سایت فقط برای کسانی است که دوست دارند پشتیبان پادکست بشوند.

Filters Sort
همه اپیزودهای فصل اول
۱۶ $
همه اپیزودهای فصل دوم
۱۸ $
همه اپیزودهای فصل اول و دوم
۳۴ $