skip to Main Content

پشتیبان بی‌پلاس شوید

شما می‌توانید پشتیبان پادکست بی‌پلاس بشوید و با حمایت مالی‌تان کمک کنید ما بیشتر و بهتر پادکست درست کنیم، خلاصه کتاب تعریف کنیم و بتوانیم همیشه پادکست‌ها را رایگان منتشر‌ کنیم.
ما برای هر فصل یک هزینه‌ی پشتیبانی مشخص کرده‌ایم. شما می‌توانید با پرداخت سه هزار تومن یا یک دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست خلاصه کتاب بی‌پلاس شوید. لطفاً توجه کنید که پادکست بی‌پلاس رایگان است و شنیدن آن از نظر قانونی و اخلاقی مشروط به پرداخت هزینه نیست.

این بخش سایت فقط برای کسانی است که دوست دارند پشتیبان پادکست بشوند.

Filters Sort
Season3 All
همه اپیزودهای فصل سوم
۲۰ $
همه اپیزودهای فصل دوم
۱۸ $
همه اپیزودهای فصل اول
۱۶ $
One Two Three
همه اپیزودهای فصل اول و دوم و سوم
۵۴ $
×Close search
Search