از کجا بخریم

نسخه‌ی فارسی تعدادی از کتاب‌هایی که در فصل اول بی‌پلاس معرفی شده‌اند را می‌توانید با تخفیف از لینکهای زیر بخرید. این لیست مرتب با لینک‌های جدید به‌ روز می‌شود.

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف

جاده‌ای به شخصیت

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

واقعیت

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

تمرکز

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه الکترونیک / خوانا

٪۳۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

قوی سیاه

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف

رمز محبوب شدن

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

استثنائی‌ها؛ داستان موفقیت