از کجا بخریم

نسخه‌ی فارسی تعدادی از کتاب‌هایی را که در بی‌پلاس معرفی شده‌اند می‌توانید در صورت موجود بودن از لینک‌های زیر بخرید. این لیست مرتب با لینک‌های جدید به‌ روز می‌شود.

Cheshmeh Delshodegan Bookstore
Cheshmeh Kourosh Bookstore
Cheshmeh Karimkhan Bookstore
Pardis Isfahan Final
خرید کتاب روابط از دست رفته

خرید از سایت جیحون

روابط از دست رفته

#36
خرید کتاب ذهن درستکار

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه‌ی کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد BPlus

ذهن درست‌کار

#35
خرید کتاب اقتصاد سیاسی ایران

خرید از سایت جیحون

ایران، جامعه‌ی کوتاه مدت

34 (1)
خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد BPlus

پوست در بازی

#33
خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد BPlus

خرید نسخه الکترونیک

۲۰٪ تخفیف با کد Bplus9810

کوه دوم

#32
خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد BPlus

آینده‌ی نزدیک: درک ۱۲ نیروی فناورانه که سرنوشت دنیا را رقم می‌زنند

#31
خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

خرید از نشر نی

بازآفرینی بازار

#30
خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر

#29
خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد Bplus

فرمول؛ قوانین جهانی موفقیت

#28 (1)
خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

امپراطور همه‌ی بیماری‌ها

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

توپ‌های ماه اوت

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد Bplus

مهره‌ی حیاتی

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

احساسات چگونه ایجاد می‌شوند

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

اسلحه، میکروب و فولاد

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد Bplus

کار عمیق

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد Bplus

آرمان‌شهری برای واقع‌گراها

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

میرایی

خرید کتاب خانه‌ی دایی یوسف

خرید از سایت جیحون

مجمع الجزایر گولاک

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

خرید از نشر نی

فریکونومیکس

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف

جاده‌ای به شخصیت

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

تمرکز

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

واقعیت

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

نقطه عطف

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

قوی سیاه

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف

رمز محبوب شدن

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

استثنائی‌ها؛ داستان موفقیت

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

همه دروغ می‌گویند

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت جیحون

در یک چشم به هم زدن