از کجا بخریم

نسخه‌ی فارسی تعدادی از کتاب‌هایی که در بی‌پلاس معرفی شده‌اند را می‌توانید از لینکهای زیر بخرید. این لیست مرتب با لینک‌های جدید به‌ روز می‌شود.

اسلحه، میکروب و فولاد

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

احساسات چگونه ایجاد می‌شوند

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

اسلحه، میکروب و فولاد

خرید نسخه کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد Bplus

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

کار عمیق

خرید نسخه کاغذی

۲۰٪ تخفیف با کد Bplus

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

آرمان‌شهری برای واقع‌گراها

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

میرایی

خرید کتاب خانه دایی یوسف

خرید از سایت کاواک

مجمع الجزایر گولاک

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

خرید از نشر نی

فریکونومیکس

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف

جاده‌ای به شخصیت

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

تمرکز

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

واقعیت

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

قوی سیاه

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف

رمز محبوب شدن

خرید نسخه کاغذی

خرید از سایت کاواک

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

استثنائی‌ها؛ داستان موفقیت