کار مغز چیه؟

متن کامل را بخوانید
مغز ما چه کار میکنه؟ کارش چیه؟ یه جواب اینه که می‌گن کار مغز بودجه بندیه اما این بودجه‌بندی خودش یعنی چی؟ یکی از بزرگ‌ترین کنجکاوی‌های ما آدم‌ها همیشه در…