خاورمیانه امروزی بیانیه بالفور و تولد اسرائیل

بیانیه بالفور چیه و چرا کشورهای غربی طرفدار اسرائیل هستن؟

بیانیه بالفور چیه؟ بالفور اسم آقاییه که وزیر امور خارجه بریتانیا بود در اوایل قرن بیستم. بیانیه‌ بالفور، بیانیه‌ای رسمیه که همین آقای وزیر در سال ۱۹۱۷ در پایان جنگ جهانی اول صادر کرد و توش رسما از این ایده حمایت کرد که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن بشن. فلسطینی که اون موقع منطقه‌ای بود در امپراطوری عثمانی با جمعیتی عمدتاً مسلمان و اقلیتی یهودی.  این بیانیه ۶۷ کلمه‌ای به بعضی پرسش‌های اساسی ما درباره‌ی اسرائیل جواب می‌ده.