عصر مدرن در ایران چه خبر بود؟

تاریخ عصر مدرن: قرن شونزدهم در ایران و دنیا چه خبر بود؟

سال‌های ۱۵۰۰ رو در دنیا می‌گن آغاز عصر مدرن. در ایران هم همین سال‌هاست که شاه اسماعیل صفوی به قدرت می‌رسه و اون چیزی که ما امروز به نام ایران می‌شناسیم از نظر مرزهای جغرافیایی و هویت یه مقدار زیادیش در همین دوره شکل گرفته یا بازآفرینی شده. تو این ویدئو از کانال یوتیوب بی‌پلاس می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ ببینیم در قرن ۱۶ ایران چه خبر بوده اطراف ایران چه خبر بوده و در دنیا چه خبر بوده.