سایکس پیکو و خاورمیانه جدید

سایکس پیکو و خاورمیانه جدید

قراردادی بین سایکس و پیکو بسته شد در میانه‌ی جنگ جهانی اول، که اثرات آن هنوز بعد از صد سال ادامه دارد. در این ویدیو از کانال یوتیوب بی‌پلاس ماجرای تاریخی این قرارداد سری بین فرانسه و بریتانیا با حضور پشت پرده روسیه را توضیح دادیم.