ارزشهای الکی باعث افسردگی میشن

ارزش‌های الکی عامل افسردگی

ارزشهای الکی باعث افسردگیمون می‌شن. ارزشهای الکی Junk Values یه چیزی مثل Junk Foods. غذاهای آشغالی که می‌خوریم و می‌دونیم واسه جسممون خوب نیست. ارزشهای الکی هم واسه روانمون بده. آقای یوان هری در کتاب روابط از دست رفته اینطوری می‌گه ما دو جور انگیزه داریم. انگیزه درونی وانگیزه بیرونی.

انگیزه ممکنه درونی باشه من هر شب شام درست می‌کنم چون عاشق اینم که برای کسانی که دوست دارم غذا درست کنم. کیف می‌کنم از این کار. این می‌شه انگیزه درونی. اما اگر من همون کار رو می‌کنم یعنی هر شب غذا درست می‌کنم اما به این خاطر که شغلم آشپزیه دیگه انگیزه‌ام بیرونی. چون واسه خود غذا درست کردن نیست آشپزیم. غذا درست می‌کنم که حقوقم رو بگیرم دیگه. کارهای ما در زندگانی ترکیبی از این دو جور انگیزه پشتشونه.