کار عمیق

متن کامل را بخوانید
خلاصه کتاب کار عمیق کار عمیق چیه؟ کاری که بدون وقفه و مزاحمت، متمرکز و با توانایی‌های وجودی روی یک مسأله انجام می‌دیم. بهترین ایده‌ها با کار عمیق به دست…
کتابچی