چطور کار عمیق کنیم؟

چطور کار عمیق کنیم؟

این رو شاید شما هم دیده باشین که تمرکزتون رو کار کم شده. ذهنتون خیلی زود از تمرکز کردن و موندن رو یه چیزی یه کاری خسته می‌شه. من هم این مشکل رو داشتم و دارم و برای برطرف کردنش چند تا کتاب خوندم. یکیش کتاب کار عمیق بود. اینجا می‌خوام درباره‌ی کار عمیق حرف بزنم. اینکه چیه؟ فایده‌اش چیه؟ و چطوری می‌تونیم بیشتر ازش استفاده کنیم که بهتر کار کنیم. چطور یه طوری با مغزمون کار کنیم که بیشترین ارزش رو ازش بکشیم بیرون.