رهایی از افسردگی روابط از دست رفته یوهان هری

خوشبختی ما فرد به فرده یا جمعی؟

در یک تحقیقی آمدن آدم‌ها رو در چند تا کشور مطالعه کردن تایوان، روسیه، ژاپن و امریکا. دنبال چی بودن؟ می‌خواستن ببینن وقتی آدم‌ها می‌رن دنبال خوشبختی و خوشحالی چی می‌شه؟ وقتی برای رسیدن به خوشحالی کاری می‌کنن موفق می‌شن یا نه؟ نتیجه‌ای که گرفتن جالب بود. اما جالب‌تر از اون نکته‌ی بود بود که بهش رسیدن اما اصلا دنبالش نبودن. 

توی این ویدیو از کانال یوتیوب بی‌پلاس رفتیم دنبال یکی از حرف‌های یوهان هری. اینکه روابط ما با آدم‌ها چه اثری می‌ذاره روی افسردگی و اضطرابمون. یوهان هری میگه یه راه رهایی از افسردگی بهتر کردن رابطه‌ی ما با دیگرانه. رابطه ما با دوستانمون. اگر کنجکاوین درباره خوشبختی و خوشحالی بیشتر بدونین تگ کتاب روابط از دست رفته از یوهان هری رو دنبال کنین.