چطور دیگران را قانع کنیم

چطور دیگران رو قانع کنیم؟

چطوری حرف بزنیم بحث کنیم که طرف مقابلمون قانع بشه. حرف ما رو بپذیره؟ وقتی بحث می‌کنیم بیشتر وقت و تلاشمن رو داریم می‌گذاریم روی استدلال و منطق. اگر اون استعاره فیل و فیل‌سوار جاناتان هایت رو خوب فهمیده باشیم، انگار ما ایستادیم سر جاده و مدام به فیل‌سوار می‌گیم این مسیر بهتره بیا این ور. بعد می‌بینیم باز این داره راه خودش رو می‌ره. در حالیکه هایت یادمون داده که کنترل در حقیقت نه دست فیلسوار منطقی و استدلال پذیر بلکه دست فیل غریزی و شهودیه. درسته که از بیرون به نظر میاد افسار دست فیلسواره و هر جا اون بکشه فیله می‌ره ولی در واقع اینطوری نیست. جاناتان هایت تو کتاب ذهن درستکار میگه فیل اگر نخواد بره به چپ فیلسوار خیلی کارش سحته برای هدایتش.  پس اگر می‌خوای کسی رو به چیزی قانع کنی وقتت رو تلف حرف زدن با فیلسوار نکن که آخرش هم بگی ما ما هرچی می‌گیم این نمی‌فهمه. برو مستقیم سراغ رییس سراغ فیل و با اون حرف بزن. اما چطوری؟