از کجا بخریم

نسخه‌ی فارسی تعدادی از کتاب‌هایی که در فصل اول بی‌پلاس معرفی شده‌اند را می‌توانید با تخفیف از لینکهای زیر بخرید. این لیست مرتب با لینک‌های جدید به‌ روز می‌شود.

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

استثنائی‌ها؛ داستان موفقیت

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف

رمز محبوب شدن

خرید نسخه الکترونیک / خوانا

٪۳۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

قوی سیاه

خرید نسخه الکترونیک

٪۲۰ درصد تخفیف

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ درصد تخفیف

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

خرید نسخه الکترونیک

جلد دو / ۲۰٪ تخفیف

خرید نسخه الکترونیک

جلد یک / ۲۰٪ تخفیف

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد

خرید نسخه صوتی

٪۲۰ تخفیف

تمرکز

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف / کد تخفیف: Bplus

واقعیت

خرید نسخه کاغذی

٪۲۰ تخفیف

جاده‌ای به شخصیت