تمرکز داشتن چه کمکی به رابطه می‌کنه؟

تمرکز داشتن چه کمکی به رابطه می‌کنه؟

وقتی می‌گیم تمرکز ذهنمون معمولا می‌ره سراغ تمرکز در کار. من اگه بگم فایده تمرکز چیه شما احتمالا میگی تمرکز کمک میکنه تا کارمون رو بهتر انجام بدیم خلاقیت بره بالا بهره‌وری اینها. اما می‌دونی چی؟ یه چیزی که حواسمون بهش نیست اینه که تمرکز به کیفیت روابط اجتماعی‌مون هم کمک می‌کنه. چه‌جوری؟ با کمک آقای دانیل گلمن و کتاب تمرکزش توضیح میدم اینجا.