چرا حواسمون پرت میشه

چرا حواسمون پرت میشه؟

حواس پرتی و تمرکز نداشتن ما از کجا میاد؟ تنها دلیل تمرکز نداشتن محرک بیرونیه؟ چی می‌شه که حواس‌مون پرت می‌شه؟ در این ویدیو از کتاب ذهن حواس‌جمع نوشته نیر ایال حرف زدیم و چیزی که اون‌جا یاد گرفتیم. چه وقت کار کردن و چه توی روابط‌مون نیاز به یک حواس جمع داریم که از دست رفتنش گاهی هزینه‌های زیادی واسه‌مون داره؛ نیر ایال معتقده همیشه محرک‌های بیرونی حواس ما رو پرت نمی‌کنن، گاهی شروعش از ذهن خودمون و محرک‌های درونیه.