فرمول؛ قوانین جهانی موفقیت

خلاصه کتاب فرمول قوانین جهانی موفقیت (The Formula) تعریف آدم‌ها از موفقیت یکسان نیست. ولی تقریبا همه دنبال موفقیت هستند. خیلی‌ها هم دوست دارند فرمول موفقیت را پیدا کنند و پاسخی داشته باشند برای این پرسش که چطور بعضی‌ها موفق می‌شوند. در کتاب فرمول باراباشی با نگاهی علمی رفته دنبال قوانین و فرمول موفقیت. چرا … ادامه خواندن فرمول؛ قوانین جهانی موفقیت